Thời hạn hoàn trả : hoàn trả ngay sau nhận hàng nếu hàng hóa do http://maytinhnhapkhau.vn cung cấp không đúng với đơn đặt hàng của khách hàng

Phương thức trả hàng đã mua: mang trực tiếp sản phẩm đến công ty để trả lại hàng nếu sản phẩm không giống với đơn hàng đã đặt lúc oder. Thời hạn trả : 01 ngày kể từ khi nhận được hàng. Yêu cầu hàng hóa không được qua sử dụng.

Cách thức lấy lại tiền: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Chi phí cho việc hoàn trả: không mất phí phát sinh